පාකිස්ථානයේ පැවැත්වු කික් බොක්සිං තරඟාවලියකින් වවුනියාවේ දැරියකට රන් පදක්කමක්

0
66

පාකිස්ථානයේ පැවැත්වු සහයෝගිතා කුසලාන 03 වන සවාට් කික් බෝක්සිං තරඟයකින් වවුනියාවේ දැරියක් රන් පදක්කමක් හිමිකර ගත්තා.

ඇය වවුනියාවේ පදිංචි ඩිලක්ෂනි කන්දසාමි.

දැරිය ඇතුළු ශ්‍රී ලංකාවෙන් සහභාගි වු නම දෙනෙකු රන් පදක්කම් දිනාගෙන ඇති අතර, තවත් සිව් දෙනෙකු රිදී පදක්කම් දිනාගෙන තිබෙනවා.

ඩිලක්ෂනි කන්දසාමි දැරිය මීට පෙර අවස්ථා කිහිපයකදීම ජාත්‍යන්තර හා ජාතික තරඟාවලි රැසකදී ජයග්‍රාහණ අත්කරගෙන ඇති අතර, දැරිය වවුනියාවට පැමිණි විගස පිළිගැනීමේ වැඩසටහනක් සංවිධානය කොට ඇති බවද දිස්ත්‍රික් ක්‍රීඩා පදනම පැවසුවා.

මීට පෙරද උතුරු පළාත් කික් බොක්සිං පුහුණුකරු එම්.එස්.නන්දකුමාර් මහතාගේ පුහුණුවීම් ලද දරුවන් නම දෙනෙකු රන් පදක්කම් දිනාගනු ලැබුවා.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here