නයිට් රයිඩර් තරු කටුනායක රූ සිනමා ශාලාවට

0
94

මේ ඉරිදා සවස 04.00 ට නයිට් රයිඩර් තරු එක්ක විදුලි වේගයෙන් අපි එනවා කටුනායක රූ සිනමා ශාලාවට. ඔබත් එන්න, ත්‍රාසය, භීතිය කුතුහලය පිරි නයිට් රයිඩර් අත්දැකීම විඳගන්න.
Katunayake Roo Cinema – Meet and Greet with Night Rider Team. Sunday 14th August 2022 at 4.00 PM.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here