ඉවත් කළ සේවකයින් පිරිසක් ට්විටර් සමාගම යළි කැඳවයි

0
38

ට්විටර් සමාගම විසින් පසුගියදා ඉවත් කළ සේවක පිරිසෙන් කොටසක් යළි බඳවාගැනීමට තීරණය කර තිබෙනවා.

ඊලොන් මස්ක් හිමිකාරිත්වය ට්විටර් සමාගමේ වැඩි කොටස් තමන් සතු කර ගැනීමෙන් පසුව 3,700 ක පමණ සේවක පිරිසක් ඉවත් කරනු ලැබුවා.

සමාගම ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීමේ අරමුණින් මෙම තීරණය ගත් බවයි ඊලොන් මස්ක් ප්‍රකාශ කර තිබුණේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here