ගොවීන්ට දැරිය නොහැකි බීජ මිල

0
45

වෙළෙඳපොලේ එළවළු බීජවල මිල ගොවීන්ට දැරිය නොහැකි තත්ත්වයකට පත්ව තිබෙනවා.

ඇතැම් එළවළු බීජ ග්‍රෑම් 10ක මිල රුපියල් දස දහසක් දක්වාත්, ඇතැම් බීජ ලක්ෂ 6 ඉක්මවූ මිල ගණන් යටතේත් අලෙවි වන බවයි රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභාව හෙවත් කෝපා කමිටුව හමුවේදී අනාවරණ වුණේ.

ඒ ‍රජයේ ගිණුම් කාරක සභාව හෙවත් කෝපා කමිටුව හමුවට කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශයේ සහ කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ නිළධාරීන් ඊයේ කැඳවනු ලැබු අවස්ථාවේ දීයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here