සතොස භාණ්ඩ වර්ග 4ක මිල අඩු කරලා

0
33

ලංකා සතොස ඊයේ (23) සිට භාණ්ඩ වර්ග කිහිපයක මිල පහත දමා තිබෙනවා.

ඒ අනුව මිල පහත දමා ඇත්තේ මෙලෙසින්

ඒ අනුව සුදු සීනි කිලෝවක මිල රුපියල් 9කින් පහළ දමා ඇති අතර එහි නව මිල වන්නේ රුපියල් 229.00ක්.

පාන් පිටි කිලෝග්‍රෑමයක මිල රුපියල් 14කින් පහත දමා ඇති අතර, ඒ අනුව පාන්පිටි කිලෝවක නව මිල දැක්වෙන්නේ රුපියල් 265.00ක් ලෙසින්.

රුපියල් 30කින් සුදු ලූනු කිලෝවක මිල පහත දැමීමත් සමඟ එහි නව මිල රුපියල් 495.00ක් ලෙස දැක්වෙනවා.

ලොකු ලූනු කිලෝවක මිල රුපියල් 43කින් පහළ දැමීමට තීරණය කිරීමත් එහි නව මිල දැක්වෙන්නේ රුපියල් 255ක් ලෙසයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here